Citát dňa – Modlitba sv. Tomáša Mora

Dopraj mi chuť k jedlu, Pane

A tiež niečo, čo by som zjedol

Daj mi zdravé telo, Pane

A nauč ma s ním zaobchádzať.

A daj mi zdravý rozum, Pane

Nech vidí dobro okolo nás

Nech s hriechom nikdy nevydržím

A napraviť ho dokážem včas.

A daj mi mladú dušu, Pane

Nech nenarieka, nereptá

Daj, nech neberiem moc vážne

Svoje malé, pochabé JA.

A daj mi tiež humor, Pane

A milosť, aby som chápal vtip

Nech mám radosť zo života

Nech dokážem druhých potešiť.

Reklamy

Citát dňa – Hitler a kresťanstvo II

Co je to za Boha, který má radost z toho, že se lidé pro něho trýzní! Celá věc je velice jednoduchá: Pámbíček dává předpoklady pro spáchání hříchu; když to konečně klaplo za pomoci ďábla, použije panny, aby porodila člověka, který spasí lidstvo svou smrtí! Mohamedánství by snad ještě dokázalo nadchnout pro své nebe. Ale když si představím to nudné křesťanské nebe! Na zemi má člověk svého Richarda Wagnera, ale nahoře slyší jen aleluja a nevidí nic jiného než palmové ratolesti, batolata a starce. Křesťanství je tím nejšílenějším výplodem lidského mozku, výsměch všemu božskému. Černoch se svým fetišem je vysoce nadřazen tomu, kdo vážně věří v zázrak Převtělení.

Adolf Hitler, Monology, s. 118

Bol Giordano Bruno vrahom?

Otázka: Traduje sa, že Bruno pri úteku z kláštora dominikánov zavraždil predstaveného…Je to pravda?

Odpoveď: Podľa všetkých dostupných a zachovaných svedectiev, toto pochádza z výpovede jeho benátskeho hostiteľa a mecéna Moceniga v prvom procese s Brunom. V r. 1592 tvrdil, že: “mu Bruno povedal, že pred inkvizítorov bol predvedený už minimálne 130-krát a keď naňho prišiel rad, vždy utiekol, pretože bol obvinený z toho, že hodil svojho žalobcu do Tibery alebo aspoň osobu o ktorej sa domnieval, že ho udala inkvizícii.” Benátski inkvizítori však ďalej nevyšetrovali túto Mocenigovu klebetu, čo naznačuje, že je nepodložená. Neexistujú záznamy v Neapole alebo v Ríme, ktoré by naznačovali že by Bruno bol niekedy obvinený z toho, že niekoho hodil do Tiberu, alebo inkvizítormi predvolaný 130-krát kvôli tejto veci. Je to teda nepodložená špekulácia a výmysel tentoraz prehnane apologetických katolíckych spisovateľov ako je jezuita Konrád Kubeš vo svojej Apologetickej abecede z r. 1946, ale toto nedokázané ohováranie údajne spomína aj historik John Bossy vo svojom diele Giordano Bruno and Embassy Affair. (údajne preto, pretože po zakúpení tejto knižky som pasáž, v ktorej by sa autor tomuto obvineniu venoval, nenašiel.)

Literatúra:

  1. Rowland, Ingrid D.: Giordano Bruno: Philosopher/Heretic, University of Chicago Press, 2009, 352pp.
  2. Singer, Dorothea W.: Giordano Bruno: His Life and ThoughtWith Annotated Translation of His Work – On the Infinite Universe and Worlds. Schuman. 1950,
  3. Émile Namer, Případ Galilei, Praha: Mladá fronta, 1982, Ed. Prameny,sv. 43, I.vyd., 200s., s.8,
  4. Giordano Bruno, Dialogy, Praha: Academia, 2008 – 392s.

Citát dňa

Až keď človek dôjde k plnosti lásky, otvára sa mu plnosť poznania, a potom začína byť človekom veľkým a slobodným a láska sa mu stáva jediným príkazom v celku prikázaní.

Bernhard Häring

Citát dňa – Reč Mary Collins a baronesy Sheily Hollins na Gregoriánskej univerzite

V angličtine dostupné na: Healing a wound at the Heart of the Church and Society – Uzdravenie do hĺbky zranených v srdci Cirkvi a spoločnosti

Jeden citát zo záveru:

Jedno ma však mrzí, a to že sa dokážem len zriedkavo prinútiť praktizovať svoje katolícke náboženstvo. Moja viera v Boha nebola dotknutá. Dokázala som odpustiť kňazovi, ktorý ma zneužil, dokázal si priznať svoju vinu. Ale ako dokážem opäť získať rešpekt voči vysokej cirkevnej hierarchii v mojej Cirkvi? Ospravedlnenie za skutky kňazov, zneužívajúcich deti nie je dostatočné. Musí dôjsť k uznaniu a priznaniu si zodpovednosti za škodu a zničenie, ktoré sa preukázali na živote obetí a ich rodinách často úmyselným tutlaním, skrývaním a zámerným manipulovaním v súdnych prípadoch priamo ich cirkevnými nadriadenými. Až potom možem ja a ostatné obete nájsť znovu skutočný pokoj duše a psychické uzdravenie. Zúfalé pokusy o záchranu “dobrého mena” inštitúcie od škandálov mali spôsobiť najväčšie zo všetkých škandálov a malo tak skôr predĺžiť škodlivé pôsobenie zneužívania detí kňazmi a zničiť tak vieru mnohým obetiam. Cítim, že to najlepšie z môjho života začalo pred 15 rokmi, keď kňaz, ktorý ma zneužil, sa postavil pred spravodlivosť. Počas týchto rokov som spolupracovala v rámci mojej diecézy a celej Katolíckej cirkvi v Írsku na zlepšení jej politiky zameranej na ochranu detí. Tieto roky strávené touto činnosťou som zúžitkovala tak, že som sa zapojila do práce pre spravodlivosť pre obete sexuálneho zneužívania kňazmi a  vyslovujem sa za lepšie pochopenie sexuálneho zneužívania detí a pre zlepšenie ich ochrany. Môj život už nie je márny. Cítim, že má svoj význam a cenu.


A ja už len dodávam: Ďakujeme Ti Mary Collinsová, nech Ťa požehnáva Náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus a dodáva Ti silu a chuť hovoriť do svedomia Úradnej cirkvi aj naďalej. Pax et Bonum.

Svedomie “cirkvi zdola” prehovorilo v srdci Vatikánu

„Smerom k uzdraveniu a obnove“ – Konečne vo Vatikáne, na pôde Gregoriánskej univerzity v Ríme,  prehovorí do svedomia Official Church (Úradnej cirkvi), jedna z najznámejších obetí sexuálneho zneužívania kňazmi – Írka Mary Collinsová. Najprv si nebola istá, či to pozvanie má akceptovať, nakoniec privolila, aby tým prispela čo naviac k záchrane čo najväčšieho počtu detí. 

Viac na: Smerom k uzdraveniu a obnove – Sympózium pre katolíckych biskupov a predstavených rehoľných komunít.

alebo Sympózium o sexuálnom zneužívaní mladistvých v Katolíckej cirkvi

Ak chcete za vyššie uvedený článok zahlasovať na vybrali.sme.sk